Om NorDigHealth

Næstved og Lübeck danner rammen om NorDigHealth

Hvis du bor i Næstved Kommune eller Lübeck, kan du være med til at teste nye sundhedsteknologier. Forskerne bag projektet vil undersøge, om ny teknologi kan hjælpe dig og andre til en sundere livsstil. Du kan læse mere om, hvordan du deltager under de enkelte test.  

Ny teknologi

Teknologi spiller en stadig større rolle i vores hverdag. De fleste har en smartphone med apps, som fortæller os, hvor langt vi har gået, og ofte er skærmen på vores telefon, det sidste vi ser, inden vi går i seng om aftenen. Der er studier, der tyder på, at selvmonitorering kan motivere almindelige borgere til at være fysisk aktive i kortere perioder.

Også inden for sundhed bliver sundhedsteknologi integreret i diagnosticering og behandling af sygdomme.  

I NorDigHealth vil vi gerne hjælpe så mange borgere som muligt til en sundere livsstil og motivere mange borgere til at leve sundere og bedre.   

Dansk-tysk forskningssamarbejde  

NorDigHealth er et samarbejde mellem forskere fra Sjællands Universitetshospital, Lübeck og Roskilde Universitet, private virksomheder med flere. Projektet løber fra januar 2019 til december 2021.

Projektet støttes af EU, Interreg Deutschland Danmark.  

Forebyggelse

I NorDigHealth arbejder vi med både raske borgere og patienter for at forebygge sygdom og forbedre sundhed.

Motivation

I projektet undersøger forskerne blandt andet, om nye devices kan være med til at forbedre den enkeltes sundhed ved at motivere til en mere aktiv livsstil.

Sikkerhed

Sikkerhed er af højeste prioritet i projektet, og data behandles i henhold til gældende lov, regler og forskrifter i Danmark og Tyskland.